Apie mus

UAB „Telteka“ tai atestuota įmonė, 2010 m įkurta ambicingų specialistų turinčių ilgametę patirtį telekomunikacinių ryšių, metalo gaminių bei konstrukcijų gamybos, projektavimo, montavimo ir aptarnavimo srityse.

Nuo pat įkūrimo, įmonė, sėkmingai auga ir plečia savo veiklą. Dėka ilgametę patirtį bei puikią kompetenciją turinčių darbuotojų ir įmonės viduje vykdomos kokybės politikos, bendrovė sugeba puikiai konkuruoti su esamomis konkurencingomis organizacijomis, bei plėsti savo veiklą.

Įmonei ir jos darbuotojams yra suteikti visi veiklai vykdyti reikalingi Statybos produktų ir sertifikavimo centro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos bei kitų įstaigų atestatai, suteikiantys teisę vykdyti projektavimo bei statybos darbus šios srityse:

Žemės kasimo, metalinių detalių bei konstrukcijų projektavimo, gamybos ir montavimo, suvirinimo darbų, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimo; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimo; statinio apsauginių signalizacijų, gaisrinių saugos (signalizacijų) inžinerinių sistemų įrengimo srityse.

UAB „Telteka“ veiklos sritys:

 • GSM, UMTS, DCS, LTE, RRL, kitos mobiliųjų operatorių įrangos projektavimo, montavimo bei priežiūros darbai mobilių operatorių bokštuose ir stiebuose, televizijos bokštuose, šiluminių katilinių kaminuose, vandens bokštuose, pastatuose bei kituose statiniuose;
 • Metalinių gaminių bei konstrukcijų gamyba ir montavimas;
 • Suvirinimo darbai;
 • Anteninių stiebų, anteninių laikiklių, telekomunikacinės įrangos tvirtinimo elementų projektavimas, gamyba ir montavimas;
 • Projektavimo darbai;
 • Žemės kasimo darbai;

 

NUO 2020 08 03 ĮMONĖ TAIKO KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS POLITIKA PAGAL ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 STANDARTUS

UAB TELTEKA užsiima telekomunikacinių ryšių bei metalo konstrukcijų projektavimo, gamybos, montavimo ir aptarnavimo srityse, bevielių ir kabelinių ryšių įrangos projektavimo, montavimo ir priežiūros darbai. Įrangos montavimas mobilių operatorių bokštuose ir stiebuose, televizijos bokštuose, šiluminių katilinių kaminuose, vandens bokštuose, pastatuose bei kituose statiniuose. Anteninių stiebų gamyba ir montavimas, metalo gaminių bei konstrukcijų gamyba ir montavimas, įrangos techninių patalpų gamyba.

 

Vadovybė ir mūsų darbuotojai įsipareigoja:

 

 • Nuolat tobulėti, siekti, kad organizacija augtų ir taptų viena pirmaujančių savo srities įmonių Lietuvoje;
 • Nuolat ieškoti naujų užsakovų, plėsti klientų ratą;
 • Prognozuoti klientų  poreikius  ir  lūkesčius,  jų  įgyvendinimui  pateikti  racionalius  bei aplinkosauginiu požiūriu pažangius inžinerinius sprendimus;
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę bei aplinkos apsaugą.
 • Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo, taupiai ir racionaliai naudojant išteklius bei vykdant taršos prevenciją;
 • Užtikrinti organizacijai taikomų teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą.
 • Tobulinti valdymo procesus, siekti kokybės, aplinkos apsaugos rezultatyvumo ir efektyvumo.
 • Užtikrinti saugias darbo salygas, vykdyti pagerinimus darbų saugos ir sveikatos srityse

 

Įmonės vadovybė nustatydama reikalavimus paslaugai, planuodama veiklą, užtikrindama aprūpinimą ištekliais ir atlikdama vadybinę vertinamąją analizę, prisiima pilną atsakomybę už organizacijoje  veikiančios integruotos kokybės, aplinkos apsaugos vadybos sistemos efektyvumo ir rezultatyvumo nuolatinį gerinimą.

Ši politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys įmonės pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.

 

2021 m. rugpjūčio 2d. atnaujinama kokybės ir aplinkos apsaugos valdymo sistema ir naujai diegiama saugos ir sveikatos bei energijos naudojimo vadybos sistema (IVS – integruota vadybos sistema), atitinkanti ISO 50001:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standartų reikalavimus.

Bendrovės energijos politikos strateginis tikslas yra užtikrinti tvarų, konkurencingą ir energetiškai efektyvų įmonės vystymąsi, sukuriant palankias ir saugias darbo bei gyvenimo sąlygas.

Vadovybė ir darbuotojai įsipareigoja:

 • paslaugas teikti vadovaujantis reglamentuojančiais teisės aktais, energijos naudojimo, taupymo teisės aktais bei kitais reikalavimais, kuriuos organizacija prisiima vykdyti siekdama veiklos atitikties standarto ISO 50001:2018 reikalavimams; užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas, Lietuvos Respublikos aplinkos ir energetikos įstatymų ir kitų reikalavimų laikymąsi.
 • užtikrinti nenutrūkstamą įmonės energetinio našumo ir efektyvumo gerinimą, bei tvariai ir racionaliai naudoti visų rūšių energetinius išteklius;
 • diegti geriausius šiuo metu prieinamus techninius sprendimus, skatinti energetinio efektyvumo produktų ir paslaugų įsigijimus;
 • dirbti su patikimais tiekėjais ir gamintojai, siekiant, kad jų tiekiami produktai ar paslaugos ir jų darbuotojų darbo sąlygos, technologijos, produktų gamybos kontrolė atitiktų mūsų bendrovės politiką, keliamus tikslus ir teisinius reikalavimus.
 • nuolat gerinti nuolatinius ryšius su savo partneriais ir tiekėjais;
 • kelti darbuotojų kompetenciją ir kvalifikaciją profesinėje srityje;
 • diegti naujoves ir ieškoti sprendimų tobulinti paslaugos tiekimo kokybę;
 • nuolat gerinti energijos naudojimo vadybos sistemos rezultatyvumą, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, suinteresuotų šalių atsiliepimus.
 • naudoti darbuotojų intelektualų potencialą, sprendžiant energetikos klausimus;
 • užtikrinti darbuotojų švietimą, kad kiekvienas suvoktų savo darbo įtaką energijos taupymo efektyvumui;
 • užtikrinti informacijos prieinamumą ir reikiamus resursus, kad pasiektų keliamus tikslus ir uždavinius;
 • užtikrinti nenutrūkstamus energijos valdymo sistemos pagerinimus, kas metus nustatyti ir matuoti energijos taupymo tikslus ir rezultatus;
 • integruoti energijos naudojimo valdymo politiką į įmonės veiklos sferas.